A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 1.96% 2.52% 3.09% 3.65% 4.21% 4.78% 5.34% 5.90% 6.46% 7.03%
danych 2.51% 3.08% 3.64% 4.20% 4.77% 5.33% 5.89% 6.45% 7.02% 7.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:665
% 3.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  170  3.13
Aleksandrów 2 521  639  639  625  16  2.56
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  94  4.01
Biszcza 3 180  888  888  871  21  2.41
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  33  3.35
Goraj 3 556  750  750  719  26  3.62
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  61  6.05
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  22  2.17
Łukowa 3 518  719  718  703  27  3.84
Obsza 3 481  726  726  711  54  7.59
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  48  4.59
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  51  3.58
Tereszpol 3 209  554  554  536  17  3.17
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  25  1.96
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  665  3.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 204 30.68 1.09
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 36 5.41 0.19
KAWA Franciszek Wiesław 79 11.88 0.42
MURAT Krystyna Anna 33 4.96 0.18
SZAWARSKA Janina 26 3.91 0.14
LIPKA Grzegorz Jerzy 17 2.56 0.09
GARBACZ Maria Halina 193 29.02 1.03
STRZELECKA Magdalena Natalia 26 3.91 0.14
DUBIEL Jacek 31 4.66 0.17
KOZIEŁ Krzysztof 20 3.01 0.11