A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 1.38% 1.80% 2.22% 2.65% 3.07% 3.49% 3.91% 4.33% 4.76% 5.18%
danych 1.79% 2.21% 2.64% 3.06% 3.48% 3.90% 4.32% 4.75% 5.17% 5.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:552
% 2.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  192  3.54
Aleksandrów 2 521  639  639  625  22  3.52
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  52  2.22
Biszcza 3 180  888  888  871  12  1.38
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  40  4.06
Goraj 3 556  750  750  719  18  2.50
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  42  4.17
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  24  2.37
Łukowa 3 518  719  718  703  14  1.99
Obsza 3 481  726  726  711  16  2.25
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  17  1.63
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  40  2.81
Tereszpol 3 209  554  554  536  30  5.60
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  33  2.59
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  552  2.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 346 62.68 1.85
MAŃKA Andrzej 19 3.44 0.10
TOBIASZ Violetta 24 4.35 0.13
BOREK Anna 25 4.53 0.13
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 9 1.63 0.05
CISAK Dorota 29 5.25 0.16
KRUPA Elżbieta 11 1.99 0.06
PASTERNAK Karol Jan 10 1.81 0.05
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 9 1.63 0.05
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 70 12.68 0.37