A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 0.96% 1.47% 1.98% 2.49% 3.00% 3.51% 4.01% 4.52% 5.03% 5.54%
danych 1.46% 1.97% 2.48% 2.99% 3.50% 4.00% 4.51% 5.02% 5.53% 6.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:673
% 3.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  251  4.63
Aleksandrów 2 521  639  639  625  0.96
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  47  2.00
Biszcza 3 180  888  888  871  21  2.41
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  24  2.43
Goraj 3 556  750  750  719  20  2.78
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  59  5.85
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  34  3.35
Łukowa 3 518  719  718  703  14  1.99
Obsza 3 481  726  726  711  43  6.05
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  14  1.34
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  64  4.49
Tereszpol 3 209  554  554  536  12  2.24
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  64  5.02
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  673  3.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 320 47.55 1.71
GOŁAWSKA Kazimiera 46 6.84 0.25
KURZĘPA Irena 156 23.18 0.83
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 8 1.19 0.04
CICHOSZ Wacław 15 2.23 0.08
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 17 2.53 0.09
SZYMAŃSKI Adam 25 3.71 0.13
CZARNACKA Agata Alicja 16 2.38 0.09
STACHURA Rafał Artur 11 1.63 0.06
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 59 8.77 0.32