A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 0.63% 1.14% 1.64% 2.15% 2.66% 3.17% 3.67% 4.18% 4.69% 5.19%
danych 1.13% 1.63% 2.14% 2.65% 3.16% 3.66% 4.17% 4.68% 5.18% 5.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:565
% 3.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  309  5.70
Aleksandrów 2 521  639  639  625  0.80
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  55  2.34
Biszcza 3 180  888  888  871  1.03
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  18  1.83
Goraj 3 556  750  750  719  14  1.95
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  47  4.66
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  28  2.76
Łukowa 3 518  719  718  703  1.28
Obsza 3 481  726  726  711  0.98
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  12  1.15
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  24  1.68
Tereszpol 3 209  554  554  536  20  3.73
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  0.63
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  565  3.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 373 66.02 2.00
KURCZUK Grzegorz 44 7.79 0.24
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 19 3.36 0.10
POZNAŃSKI Marek 53 9.38 0.28
LIPIŃSKA Paulina 24 4.25 0.13
PALONKA Marek Franciszek 6 1.06 0.03
WÓJCIK Dorota Ewa 15 2.65 0.08
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.18 0.01
POPIOŁEK Zofia 10 1.77 0.05
KABACIŃSKI Michał 20 3.54 0.11