A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45%
danych 0.04% 0.09% 0.14% 0.19% 0.24% 0.29% 0.34% 0.39% 0.44% 0.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 0.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  15  0.28
Aleksandrów 2 521  639  639  625  0.00
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  0.17
Biszcza 3 180  888  888  871  0.23
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  0.20
Goraj 3 556  750  750  719  0.14
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  0.50
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  0.30
Łukowa 3 518  719  718  703  0.28
Obsza 3 481  726  726  711  0.14
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  0.19
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  0.07
Tereszpol 3 209  554  554  536  0.19
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  0.16
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  41  0.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 9 21.95 0.05
PATYRA Elżbieta Beata 5 12.20 0.03
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 2.44 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 5 12.20 0.03
BANACH Janusz Wojciech 4 9.76 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 1 2.44 0.01
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 5 12.20 0.03
JAKUBCZAK Agnieszka 11 26.83 0.06