A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 3.67% 4.32% 4.96% 5.61% 6.26% 6.91% 7.55% 8.20% 8.85% 9.49%
danych 4.31% 4.95% 5.60% 6.25% 6.90% 7.54% 8.19% 8.84% 9.48% 10.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:1 408
% 7.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  506  9.33
Aleksandrów 2 521  639  639  625  42  6.72
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  176  7.50
Biszcza 3 180  888  888  871  32  3.67
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  100  10.14
Goraj 3 556  750  750  719  28  3.89
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  65  6.45
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  93  9.17
Łukowa 3 518  719  718  703  45  6.40
Obsza 3 481  726  726  711  62  8.72
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  62  5.93
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  73  5.12
Tereszpol 3 209  554  554  536  45  8.40
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  79  6.20
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  1 408  7.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 627 44.53 3.35
SŁOWIK Katarzyna Danuta 71 5.04 0.38
DEMCZUK Andrzej Marcin 46 3.27 0.25
POPEK Amadeusz Jan 41 2.91 0.22
HOŁOWNIA Magdalena 51 3.62 0.27
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 30 2.13 0.16
BIŁANT Paweł 33 2.34 0.18
BOLIBOK Małgorzata 27 1.92 0.14
KEMPISTY Monika Katarzyna 11 0.78 0.06
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 471 33.45 2.52