A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 38.46% 41.00% 43.54% 46.07% 48.61% 51.15% 53.69% 56.23% 58.76% 61.30%
danych 40.99% 43.53% 46.06% 48.60% 51.14% 53.68% 56.22% 58.75% 61.29% 63.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:8 782
% 46.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  2 207  40.69
Aleksandrów 2 521  639  639  625  399  63.84
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  1 173  49.98
Biszcza 3 180  888  888  871  335  38.46
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  464  47.06
Goraj 3 556  750  750  719  340  47.29
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  391  38.79
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  471  46.45
Łukowa 3 518  719  718  703  400  56.90
Obsza 3 481  726  726  711  310  43.60
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  572  54.68
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  711  49.89
Tereszpol 3 209  554  554  536  280  52.24
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  729  57.22
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  8 782  46.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 038 11.82 5.55
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 4 600 52.38 24.61
ZAWIŚLAK Sławomir 2 244 25.55 12.01
MAZUREK Beata 179 2.04 0.96
GORAJEK Beata Anna 48 0.55 0.26
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 32 0.36 0.17
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 38 0.43 0.20
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 475 5.41 2.54
STAWIARSKI Jarosław Piotr 21 0.24 0.11
SADURSKA Małgorzata Barbara 107 1.22 0.57