A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat chełmski 

chełmski
brak 1.49% 2.12% 2.75% 3.38% 4.01% 4.64% 5.26% 5.89% 6.52% 7.15%
danych 2.11% 2.74% 3.37% 4.00% 4.63% 5.25% 5.88% 6.51% 7.14% 7.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:397
% 3.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  34  5.42
Białopole 2 609  441  441  424  33  7.78
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  55  2.23
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  26  2.68
Dubienka 2 149  413  413  400  14  3.50
Kamień 3 287  632  632  606  1.49
Leśniowice 3 167  578  578  554  21  3.79
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  41  7.74
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  16  2.05
Sawin 4 664  906  906  858  33  3.85
Siedliszcze 5 624  828  828  787  24  3.05
Wierzbica 4 296  883  882  838  19  2.27
Wojsławice 3 319  667  666  645  25  3.88
Żmudź 2 656  526  526  508  24  4.72
Rejowiec 5 400  771  771  726  23  3.17
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  397  3.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 172 43.32 1.47
GOŁAWSKA Kazimiera 9 2.27 0.08
KURZĘPA Irena 40 10.08 0.34
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 11 2.77 0.09
CICHOSZ Wacław 102 25.69 0.87
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 10 2.52 0.09
SZYMAŃSKI Adam 10 2.52 0.09
CZARNACKA Agata Alicja 9 2.27 0.08
STACHURA Rafał Artur 21 5.29 0.18
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 13 3.27 0.11