A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat chełmski 

chełmski
brak 0.47% 1.00% 1.52% 2.05% 2.57% 3.10% 3.62% 4.15% 4.67% 5.20%
danych 0.99% 1.51% 2.04% 2.56% 3.09% 3.61% 4.14% 4.66% 5.19% 5.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:240
% 2.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  13  2.07
Białopole 2 609  441  441  424  16  3.77
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  26  1.05
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  26  2.68
Dubienka 2 149  413  413  400  19  4.75
Kamień 3 287  632  632  606  1.16
Leśniowice 3 167  578  578  554  1.44
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  1.32
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  14  1.79
Sawin 4 664  906  906  858  0.47
Siedliszcze 5 624  828  828  787  45  5.72
Wierzbica 4 296  883  882  838  22  2.63
Wojsławice 3 319  667  666  645  11  1.71
Żmudź 2 656  526  526  508  0.59
Rejowiec 5 400  771  771  726  19  2.62
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  240  2.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 117 48.75 1.00
KURCZUK Grzegorz 30 12.50 0.26
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 35 14.58 0.30
POZNAŃSKI Marek 21 8.75 0.18
LIPIŃSKA Paulina 13 5.42 0.11
PALONKA Marek Franciszek 4 1.67 0.03
WÓJCIK Dorota Ewa 8 3.33 0.07
PŁACHTA Łukasz Jan 2 0.83 0.02
POPIOŁEK Zofia 5 2.08 0.04
KABACIŃSKI Michał 5 2.08 0.04