A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat chełmski 

chełmski
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52%
danych 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  0.48
Białopole 2 609  441  441  424  0.47
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  0.16
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  0.41
Dubienka 2 149  413  413  400  0.00
Kamień 3 287  632  632  606  0.00
Leśniowice 3 167  578  578  554  0.00
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  0.00
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  0.26
Sawin 4 664  906  906  858  0.58
Siedliszcze 5 624  828  828  787  0.51
Wierzbica 4 296  883  882  838  0.00
Wojsławice 3 319  667  666  645  0.16
Żmudź 2 656  526  526  508  0.20
Rejowiec 5 400  771  771  726  0.41
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  29  0.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 3 10.34 0.03
PATYRA Elżbieta Beata 1 3.45 0.01
DZIUDZIK Sławomir Marian 2 6.90 0.02
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 13.79 0.03
BANACH Janusz Wojciech 2 6.90 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 2 6.90 0.02
DEMCIW Monika 2 6.90 0.02
PIETRAŚ Jacek 3 10.34 0.03
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 3 10.34 0.03
JAKUBCZAK Agnieszka 7 24.14 0.06