A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat chełmski 

chełmski
brak 8.70% 11.24% 13.79% 16.33% 18.87% 21.42% 23.96% 26.50% 29.04% 31.59%
danych 11.23% 13.78% 16.32% 18.86% 21.41% 23.95% 26.49% 29.03% 31.58% 34.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:1 913
% 16.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  146  23.29
Białopole 2 609  441  441  424  54  12.74
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  329  13.34
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  163  16.80
Dubienka 2 149  413  413  400  77  19.25
Kamień 3 287  632  632  606  71  11.72
Leśniowice 3 167  578  578  554  53  9.57
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  66  12.45
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  68  8.70
Sawin 4 664  906  906  858  156  18.18
Siedliszcze 5 624  828  828  787  197  25.03
Wierzbica 4 296  883  882  838  286  34.13
Wojsławice 3 319  667  666  645  63  9.77
Żmudź 2 656  526  526  508  83  16.34
Rejowiec 5 400  771  771  726  101  13.91
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  1 913  16.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 192 10.04 1.64
LIPIŃSKA Monika Maria 58 3.03 0.49
GRAD Mariusz 25 1.31 0.21
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 11 0.58 0.09
GRABCZUK Krzysztof 1 589 83.06 13.56
BIELECKA Izabela 10 0.52 0.09
BRONIEWICZ Bogusław 5 0.26 0.04
WETOSZKA Krystyna 3 0.16 0.03
TARAS Mirosław Henryk 8 0.42 0.07
POŻAK Janusz 12 0.63 0.10