A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat chełmski 

chełmski
brak 0.57% 0.93% 1.29% 1.64% 2.00% 2.36% 2.72% 3.08% 3.43% 3.79%
danych 0.92% 1.28% 1.63% 1.99% 2.35% 2.71% 3.07% 3.42% 3.78% 4.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 1.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  26  4.15
Białopole 2 609  441  441  424  0.71
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  34  1.38
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  25  2.58
Dubienka 2 149  413  413  400  1.25
Kamień 3 287  632  632  606  1.16
Leśniowice 3 167  578  578  554  0.72
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  0.57
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  0.77
Sawin 4 664  906  906  858  0.82
Siedliszcze 5 624  828  828  787  24  3.05
Wierzbica 4 296  883  882  838  0.60
Wojsławice 3 319  667  666  645  11  1.71
Żmudź 2 656  526  526  508  0.59
Rejowiec 5 400  771  771  726  1.24
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  172  1.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 109 63.37 0.93
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 20 11.63 0.17
PODSTAWKA Karol 8 4.65 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 6 3.49 0.05
ŚWISZCZ Józef Wojciech 5 2.91 0.04
OKOŃ Olga 9 5.23 0.08
WUCZKO Tomasz 2 1.16 0.02
SMOLAK Monika 5 2.91 0.04
PEŁKA Jarosław 3 1.74 0.03
ROWIŃSKI Wojciech 5 2.91 0.04