A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat chełmski 

chełmski
brak 19.05% 20.73% 22.40% 24.08% 25.75% 27.43% 29.11% 30.78% 32.46% 34.13%
danych 20.72% 22.39% 24.07% 25.74% 27.42% 29.10% 30.77% 32.45% 34.12% 35.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:3 392
% 28.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  162  25.84
Białopole 2 609  441  441  424  120  28.30
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  750  30.41
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  324  33.40
Dubienka 2 149  413  413  400  87  21.75
Kamień 3 287  632  632  606  166  27.39
Leśniowice 3 167  578  578  554  127  22.92
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  162  30.57
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  149  19.05
Sawin 4 664  906  906  858  273  31.82
Siedliszcze 5 624  828  828  787  216  27.45
Wierzbica 4 296  883  882  838  250  29.83
Wojsławice 3 319  667  666  645  231  35.81
Żmudź 2 656  526  526  508  147  28.94
Rejowiec 5 400  771  771  726  228  31.40
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  3 392  28.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 645 19.02 5.50
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 409 41.54 12.02
ZAWIŚLAK Sławomir 166 4.89 1.42
MAZUREK Beata 938 27.65 8.00
GORAJEK Beata Anna 26 0.77 0.22
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 26 0.77 0.22
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 21 0.62 0.18
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 97 2.86 0.83
STAWIARSKI Jarosław Piotr 19 0.56 0.16
SADURSKA Małgorzata Barbara 45 1.33 0.38