A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 2.44% 2.60% 2.75% 2.91% 3.06% 3.22% 3.37% 3.53% 3.68% 3.84%
danych 2.59% 2.74% 2.90% 3.05% 3.21% 3.36% 3.52% 3.67% 3.83% 3.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:301
% 3.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  89  2.73
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  23  3.03
Horodło 4 550  683  683  652  26  3.99
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  51  3.60
Mircze 6 442  946  946  908  36  3.96
Trzeszczany 3 727  551  551  526  18  3.42
Uchanie 4 063  813  813  779  19  2.44
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  39  2.74
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  301  3.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 117 38.87 1.20
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 26 8.64 0.27
KAWA Franciszek Wiesław 35 11.63 0.36
MURAT Krystyna Anna 18 5.98 0.19
SZAWARSKA Janina 21 6.98 0.22
LIPKA Grzegorz Jerzy 12 3.99 0.12
GARBACZ Maria Halina 24 7.97 0.25
STRZELECKA Magdalena Natalia 16 5.32 0.16
DUBIEL Jacek 9 2.99 0.09
KOZIEŁ Krzysztof 23 7.64 0.24