A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 1.14% 1.46% 1.77% 2.09% 2.40% 2.72% 3.03% 3.35% 3.66% 3.98%
danych 1.45% 1.76% 2.08% 2.39% 2.71% 3.02% 3.34% 3.65% 3.97% 4.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:244
% 2.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  95  2.91
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  14  1.84
Horodło 4 550  683  683  652  28  4.29
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  40  2.83
Mircze 6 442  946  946  908  23  2.53
Trzeszczany 3 727  551  551  526  1.14
Uchanie 4 063  813  813  779  12  1.54
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  26  1.82
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  244  2.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 157 64.34 1.61
MAŃKA Andrzej 8 3.28 0.08
TOBIASZ Violetta 12 4.92 0.12
BOREK Anna 16 6.56 0.16
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 6 2.46 0.06
CISAK Dorota 15 6.15 0.15
KRUPA Elżbieta 11 4.51 0.11
PASTERNAK Karol Jan 4 1.64 0.04
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1 0.41 0.01
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 14 5.74 0.14