A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 1.54% 2.09% 2.64% 3.19% 3.74% 4.29% 4.83% 5.38% 5.93% 6.48%
danych 2.08% 2.63% 3.18% 3.73% 4.28% 4.82% 5.37% 5.92% 6.47% 7.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:504
% 5.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  191  5.86
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  43  5.67
Horodło 4 550  683  683  652  43  6.60
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  69  4.88
Mircze 6 442  946  946  908  62  6.83
Trzeszczany 3 727  551  551  526  37  7.03
Uchanie 4 063  813  813  779  12  1.54
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  47  3.30
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  504  5.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 202 40.08 2.08
GOŁAWSKA Kazimiera 21 4.17 0.22
KURZĘPA Irena 132 26.19 1.36
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 18 3.57 0.19
CICHOSZ Wacław 15 2.98 0.15
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 34 6.75 0.35
SZYMAŃSKI Adam 15 2.98 0.15
CZARNACKA Agata Alicja 19 3.77 0.20
STACHURA Rafał Artur 16 3.17 0.16
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 32 6.35 0.33