A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 2.05% 2.94% 3.83% 4.72% 5.61% 6.50% 7.38% 8.27% 9.16% 10.05%
danych 2.93% 3.82% 4.71% 5.60% 6.49% 7.37% 8.26% 9.15% 10.04% 10.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:613
% 6.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  357  10.94
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  20  2.64
Horodło 4 550  683  683  652  39  5.98
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  56  3.96
Mircze 6 442  946  946  908  57  6.28
Trzeszczany 3 727  551  551  526  22  4.18
Uchanie 4 063  813  813  779  16  2.05
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  46  3.23
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  613  6.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 142 23.16 1.46
KURCZUK Grzegorz 16 2.61 0.16
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 10 1.63 0.10
POZNAŃSKI Marek 406 66.23 4.17
LIPIŃSKA Paulina 16 2.61 0.16
PALONKA Marek Franciszek 3 0.49 0.03
WÓJCIK Dorota Ewa 7 1.14 0.07
PŁACHTA Łukasz Jan 2 0.33 0.02
POPIOŁEK Zofia 1 0.16 0.01
KABACIŃSKI Michał 10 1.63 0.10