A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 4.24% 4.49% 4.73% 4.98% 5.23% 5.48% 5.72% 5.97% 6.22% 6.46%
danych 4.48% 4.72% 4.97% 5.22% 5.47% 5.71% 5.96% 6.21% 6.45% 6.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:575
% 5.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  205  6.28
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  36  4.74
Horodło 4 550  683  683  652  40  6.13
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  95  6.71
Mircze 6 442  946  946  908  52  5.73
Trzeszczany 3 727  551  551  526  25  4.75
Uchanie 4 063  813  813  779  33  4.24
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  89  6.25
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  575  5.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 246 42.78 2.53
SŁOWIK Katarzyna Danuta 28 4.87 0.29
DEMCZUK Andrzej Marcin 17 2.96 0.17
POPEK Amadeusz Jan 18 3.13 0.19
HOŁOWNIA Magdalena 17 2.96 0.17
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 5 0.87 0.05
BIŁANT Paweł 10 1.74 0.10
BOLIBOK Małgorzata 4 0.70 0.04
KEMPISTY Monika Katarzyna 6 1.04 0.06
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 224 38.96 2.30