A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 3.98% 5.53% 7.07% 8.62% 10.16% 11.71% 13.26% 14.80% 16.35% 17.89%
danych 5.52% 7.06% 8.61% 10.15% 11.70% 13.25% 14.79% 16.34% 17.88% 19.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:1 112
% 11.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  634  19.44
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  49  6.46
Horodło 4 550  683  683  652  74  11.35
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  114  8.06
Mircze 6 442  946  946  908  62  6.83
Trzeszczany 3 727  551  551  526  30  5.70
Uchanie 4 063  813  813  779  31  3.98
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  118  8.28
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  1 112  11.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 524 47.12 5.39
LIPIŃSKA Monika Maria 158 14.21 1.62
GRAD Mariusz 169 15.20 1.74
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 18 1.62 0.19
GRABCZUK Krzysztof 159 14.30 1.63
BIELECKA Izabela 32 2.88 0.33
BRONIEWICZ Bogusław 9 0.81 0.09
WETOSZKA Krystyna 12 1.08 0.12
TARAS Mirosław Henryk 11 0.99 0.11
POŻAK Janusz 20 1.80 0.21