A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat janowski 

janowski
brak 2.65% 2.96% 3.27% 3.59% 3.90% 4.21% 4.52% 4.83% 5.15% 5.46%
danych 2.95% 3.26% 3.58% 3.89% 4.20% 4.51% 4.82% 5.14% 5.45% 5.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:446
% 4.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  28  3.78
Chrzanów 2 495  791  791  777  28  3.60
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  40  2.65
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  57  2.94
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  179  4.99
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  69  5.77
Potok Wielki 3 911  827  826  806  45  5.58
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  446  4.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 367 82.29 3.48
GOŁAWSKA Kazimiera 15 3.36 0.14
KURZĘPA Irena 19 4.26 0.18
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 4 0.90 0.04
CICHOSZ Wacław 3 0.67 0.03
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 7 1.57 0.07
SZYMAŃSKI Adam 12 2.69 0.11
CZARNACKA Agata Alicja 3 0.67 0.03
STACHURA Rafał Artur 6 1.35 0.06
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 10 2.24 0.09