A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat janowski 

janowski
brak 0.07% 0.10% 0.13% 0.16% 0.19% 0.22% 0.25% 0.28% 0.31% 0.34%
danych 0.09% 0.12% 0.15% 0.18% 0.21% 0.24% 0.27% 0.30% 0.33% 0.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 0.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  0.27
Chrzanów 2 495  791  791  777  0.26
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  0.07
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  0.15
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  0.14
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  0.33
Potok Wielki 3 911  827  826  806  0.37
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  20  0.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 4 20.00 0.04
PATYRA Elżbieta Beata 3 15.00 0.03
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 5.00 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 20.00 0.04
BANACH Janusz Wojciech 1 5.00 0.01
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 5.00 0.01
DEMCIW Monika 2 10.00 0.02
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 10.00 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 2 10.00 0.02