A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat janowski 

janowski
brak 0.74% 0.99% 1.24% 1.49% 1.74% 1.99% 2.24% 2.49% 2.74% 2.99%
danych 0.98% 1.23% 1.48% 1.73% 1.98% 2.23% 2.48% 2.73% 2.98% 3.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:239
% 2.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  24  3.24
Chrzanów 2 495  791  791  777  0.90
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  44  2.91
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  61  3.14
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  72  2.01
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  25  2.09
Potok Wielki 3 911  827  826  806  0.74
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  239  2.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 119 49.79 1.13
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 31 12.97 0.29
PODSTAWKA Karol 8 3.35 0.08
BUJAŁA Adriana Iwona 5 2.09 0.05
ŚWISZCZ Józef Wojciech 3 1.26 0.03
OKOŃ Olga 13 5.44 0.12
WUCZKO Tomasz 49 20.50 0.46
SMOLAK Monika 3 1.26 0.03
PEŁKA Jarosław 5 2.09 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 3 1.26 0.03