A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat janowski 

janowski
brak 38.96% 42.53% 46.10% 49.67% 53.24% 56.82% 60.39% 63.96% 67.53% 71.10%
danych 42.52% 46.09% 49.66% 53.23% 56.81% 60.38% 63.95% 67.52% 71.09% 74.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:6 354
% 60.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  387  52.30
Chrzanów 2 495  791  791  777  448  57.66
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  1 036  68.56
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  1 450  74.67
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  2 123  59.22
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  596  49.87
Potok Wielki 3 911  827  826  806  314  38.96
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  6 354  60.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 876 13.79 8.30
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 4 521 71.15 42.83
ZAWIŚLAK Sławomir 201 3.16 1.90
MAZUREK Beata 102 1.61 0.97
GORAJEK Beata Anna 25 0.39 0.24
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 25 0.39 0.24
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 13 0.20 0.12
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 262 4.12 2.48
STAWIARSKI Jarosław Piotr 269 4.23 2.55
SADURSKA Małgorzata Barbara 60 0.94 0.57