A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 2.81% 3.19% 3.58% 3.96% 4.34% 4.73% 5.11% 5.49% 5.87% 6.26%
danych 3.18% 3.57% 3.95% 4.33% 4.72% 5.10% 5.48% 5.86% 6.25% 6.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:384
% 3.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  115  3.37
Fajsławice 3 948  761  761  742  21  2.83
Gorzków 3 184  605  605  595  19  3.19
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  37  3.50
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  81  6.64
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  33  4.68
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  14  3.25
Rudnik 2 727  441  440  423  20  4.73
Siennica Różana 3 512  704  704  675  19  2.81
Żółkiewka 4 895  779  779  751  25  3.33
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  384  3.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 111 28.91 1.11
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 27 7.03 0.27
KAWA Franciszek Wiesław 21 5.47 0.21
MURAT Krystyna Anna 14 3.65 0.14
SZAWARSKA Janina 143 37.24 1.43
LIPKA Grzegorz Jerzy 10 2.60 0.10
GARBACZ Maria Halina 11 2.86 0.11
STRZELECKA Magdalena Natalia 16 4.17 0.16
DUBIEL Jacek 9 2.34 0.09
KOZIEŁ Krzysztof 22 5.73 0.22