A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 1.33% 1.54% 1.76% 1.97% 2.18% 2.40% 2.61% 2.82% 3.03% 3.25%
danych 1.53% 1.75% 1.96% 2.17% 2.39% 2.60% 2.81% 3.02% 3.24% 3.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:244
% 2.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  118  3.46
Fajsławice 3 948  761  761  742  20  2.70
Gorzków 3 184  605  605  595  10  1.68
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  16  1.51
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  24  1.97
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  16  2.27
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  2.09
Rudnik 2 727  441  440  423  1.42
Siennica Różana 3 512  704  704  675  1.33
Żółkiewka 4 895  779  779  751  16  2.13
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  244  2.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 158 64.75 1.58
MAŃKA Andrzej 11 4.51 0.11
TOBIASZ Violetta 7 2.87 0.07
BOREK Anna 20 8.20 0.20
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 2 0.82 0.02
CISAK Dorota 10 4.10 0.10
KRUPA Elżbieta 10 4.10 0.10
PASTERNAK Karol Jan 2 0.82 0.02
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 6 2.46 0.06
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 18 7.38 0.18