A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 1.42% 1.85% 2.28% 2.71% 3.14% 3.57% 3.99% 4.42% 4.85% 5.28%
danych 1.84% 2.27% 2.70% 3.13% 3.56% 3.98% 4.41% 4.84% 5.27% 5.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:348
% 3.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  179  5.25
Fajsławice 3 948  761  761  742  16  2.16
Gorzków 3 184  605  605  595  34  5.71
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  29  2.74
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  25  2.05
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  10  1.42
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  10  2.32
Rudnik 2 727  441  440  423  10  2.36
Siennica Różana 3 512  704  704  675  12  1.78
Żółkiewka 4 895  779  779  751  23  3.06
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  348  3.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 232 66.67 2.32
KURCZUK Grzegorz 44 12.64 0.44
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 11 3.16 0.11
POZNAŃSKI Marek 11 3.16 0.11
LIPIŃSKA Paulina 14 4.02 0.14
PALONKA Marek Franciszek 8 2.30 0.08
WÓJCIK Dorota Ewa 6 1.72 0.06
PŁACHTA Łukasz Jan 6 1.72 0.06
POPIOŁEK Zofia 2 0.57 0.02
KABACIŃSKI Michał 14 4.02 0.14