A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 0.13% 0.80% 1.48% 2.15% 2.83% 3.50% 4.17% 4.85% 5.52% 6.20%
danych 0.79% 1.47% 2.14% 2.82% 3.49% 4.16% 4.84% 5.51% 6.19% 6.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:99
% 0.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  18  0.53
Fajsławice 3 948  761  761  742  51  6.87
Gorzków 3 184  605  605  595  0.50
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  0.57
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  0.49
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  0.85
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  0.46
Rudnik 2 727  441  440  423  0.47
Siennica Różana 3 512  704  704  675  0.59
Żółkiewka 4 895  779  779  751  0.13
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  99  0.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 15 15.15 0.15
PATYRA Elżbieta Beata 10 10.10 0.10
DZIUDZIK Sławomir Marian 5 5.05 0.05
WÓJCIK Michał Grzegorz 10 10.10 0.10
BANACH Janusz Wojciech 3 3.03 0.03
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 1.01 0.01
DEMCIW Monika 1 1.01 0.01
PIETRAŚ Jacek 45 45.45 0.45
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 2.02 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 7 7.07 0.07