A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 3.02% 3.81% 4.60% 5.39% 6.18% 6.97% 7.76% 8.55% 9.34% 10.13%
danych 3.80% 4.59% 5.38% 6.17% 6.96% 7.75% 8.54% 9.33% 10.12% 10.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:614
% 6.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  245  7.18
Fajsławice 3 948  761  761  742  81  10.92
Gorzków 3 184  605  605  595  23  3.87
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  59  5.58
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  67  5.49
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  30  4.26
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  13  3.02
Rudnik 2 727  441  440  423  23  5.44
Siennica Różana 3 512  704  704  675  29  4.30
Żółkiewka 4 895  779  779  751  44  5.86
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  614  6.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 233 37.95 2.33
SŁOWIK Katarzyna Danuta 41 6.68 0.41
DEMCZUK Andrzej Marcin 32 5.21 0.32
POPEK Amadeusz Jan 21 3.42 0.21
HOŁOWNIA Magdalena 29 4.72 0.29
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 8 1.30 0.08
BIŁANT Paweł 12 1.95 0.12
BOLIBOK Małgorzata 13 2.12 0.13
KEMPISTY Monika Katarzyna 6 0.98 0.06
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 219 35.67 2.19