A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 21.78% 24.59% 27.40% 30.21% 33.02% 35.83% 38.64% 41.45% 44.26% 47.07%
danych 24.58% 27.39% 30.20% 33.01% 35.82% 38.63% 41.44% 44.25% 47.06% 49.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:3 584
% 35.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  1 095  32.10
Fajsławice 3 948  761  761  742  328  44.20
Gorzków 3 184  605  605  595  201  33.78
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  425  40.21
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  433  35.49
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  266  37.73
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  215  49.88
Rudnik 2 727  441  440  423  125  29.55
Siennica Różana 3 512  704  704  675  147  21.78
Żółkiewka 4 895  779  779  751  349  46.47
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  3 584  35.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 170 32.65 11.69
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 279 35.69 12.78
ZAWIŚLAK Sławomir 513 14.31 5.12
MAZUREK Beata 271 7.56 2.71
GORAJEK Beata Anna 21 0.59 0.21
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 28 0.78 0.28
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 37 1.03 0.37
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 190 5.30 1.90
STAWIARSKI Jarosław Piotr 14 0.39 0.14
SADURSKA Małgorzata Barbara 61 1.70 0.61