A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kraśnicki 

kraśnicki
brak 0.00% 0.17% 0.34% 0.52% 0.69% 0.86% 1.03% 1.20% 1.38% 1.55%
danych 0.16% 0.33% 0.51% 0.68% 0.85% 1.02% 1.19% 1.37% 1.54% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:80 181
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 809
Liczba ważnych kart:18 806
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:18 219
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 0.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kraśnik 29 399  8 132  8 132  7 889  43  0.55
Annopol 7 334  1 237  1 237  1 183  0.59
Dzierzkowice 4 406  1 014  1 014  987  10  1.01
Gościeradów 5 922  1 013  1 012  969  0.52
Kraśnik 5 859  1 359  1 359  1 322  0.45
Szastarka 4 888  1 089  1 089  1 053  0.00
Trzydnik Duży 5 422  963  963  933  0.43
Urzędów 6 995  1 728  1 728  1 676  0.42
Wilkołaz 4 385  1 269  1 267  1 221  0.25
Zakrzówek 5 571  1 005  1 005  986  17  1.72
Ogółem 80 181  18 809  18 806  18 219  102  0.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 21 20.59 0.12
PATYRA Elżbieta Beata 14 13.73 0.08
DZIUDZIK Sławomir Marian 4 3.92 0.02
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 3.92 0.02
BANACH Janusz Wojciech 3 2.94 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 0.98 0.01
DEMCIW Monika 10 9.80 0.05
PIETRAŚ Jacek 3 2.94 0.02
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 1.96 0.01
JAKUBCZAK Agnieszka 40 39.22 0.22