A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lubartowski 

lubartowski
brak 2.92% 3.23% 3.54% 3.85% 4.16% 4.47% 4.78% 5.09% 5.40% 5.71%
danych 3.22% 3.53% 3.84% 4.15% 4.46% 4.77% 5.08% 5.39% 5.70% 6.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 340
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 386
Liczba ważnych kart:16 383
Frekwencja wyborcza:22.65%
Liczba głosów ważnych:15 842
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:618
% 3.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubartów 18 243  5 144  5 143  5 027  147  2.92
Abramów 3 446  734  734  715  29  4.06
Firlej 4 805  888  888  848  28  3.30
Jeziorzany 2 416  455  455  432  26  6.02
Kamionka 5 092  960  960  914  40  4.38
Kock 5 368  1 104  1 104  1 048  59  5.63
Lubartów 8 612  1 957  1 957  1 898  84  4.43
Michów 5 098  981  981  935  31  3.32
Niedźwiada 5 063  1 028  1 028  999  59  5.91
Ostrów Lubelski 4 389  1 050  1 050  1 016  30  2.95
Ostrówek 3 189  663  663  634  35  5.52
Serniki 3 910  923  922  893  34  3.81
Uścimów 2 709  499  498  483  16  3.31
Ogółem 72 340  16 386  16 383  15 842  618  3.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 325 52.59 2.05
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 40 6.47 0.25
KAWA Franciszek Wiesław 26 4.21 0.16
MURAT Krystyna Anna 37 5.99 0.23
SZAWARSKA Janina 20 3.24 0.13
LIPKA Grzegorz Jerzy 40 6.47 0.25
GARBACZ Maria Halina 25 4.05 0.16
STRZELECKA Magdalena Natalia 27 4.37 0.17
DUBIEL Jacek 16 2.59 0.10
KOZIEŁ Krzysztof 62 10.03 0.39