A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lubartowski 

lubartowski
brak 36.68% 38.51% 40.34% 42.17% 44.00% 45.83% 47.66% 49.49% 51.32% 53.15%
danych 38.50% 40.33% 42.16% 43.99% 45.82% 47.65% 49.48% 51.31% 53.14% 54.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 340
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 386
Liczba ważnych kart:16 383
Frekwencja wyborcza:22.65%
Liczba głosów ważnych:15 842
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:6 821
% 43.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubartów 18 243  5 144  5 143  5 027  1 844  36.68
Abramów 3 446  734  734  715  344  48.11
Firlej 4 805  888  888  848  319  37.62
Jeziorzany 2 416  455  455  432  217  50.23
Kamionka 5 092  960  960  914  360  39.39
Kock 5 368  1 104  1 104  1 048  516  49.24
Lubartów 8 612  1 957  1 957  1 898  834  43.94
Michów 5 098  981  981  935  403  43.10
Niedźwiada 5 063  1 028  1 028  999  514  51.45
Ostrów Lubelski 4 389  1 050  1 050  1 016  472  46.46
Ostrówek 3 189  663  663  634  273  43.06
Serniki 3 910  923  922  893  491  54.98
Uścimów 2 709  499  498  483  234  48.45
Ogółem 72 340  16 386  16 383  15 842  6 821  43.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 772 25.98 11.19
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 3 125 45.81 19.73
ZAWIŚLAK Sławomir 133 1.95 0.84
MAZUREK Beata 268 3.93 1.69
GORAJEK Beata Anna 56 0.82 0.35
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 83 1.22 0.52
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 74 1.08 0.47
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 371 5.44 2.34
STAWIARSKI Jarosław Piotr 50 0.73 0.32
SADURSKA Małgorzata Barbara 889 13.03 5.61