A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lubelski 

lubelski
brak 1.98% 2.30% 2.63% 2.95% 3.28% 3.60% 3.92% 4.25% 4.57% 4.90%
danych 2.29% 2.62% 2.94% 3.27% 3.59% 3.91% 4.24% 4.56% 4.89% 5.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:862
% 3.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  77  3.48
Borzechów 3 216  957  957  907  18  1.98
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  65  3.98
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  71  4.22
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  54  2.83
Jabłonna 6 264  945  945  920  47  5.11
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  109  3.90
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  54  1.99
Krzczonów 3 979  717  717  691  17  2.46
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  66  3.10
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  68  2.12
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  38  2.86
Wojciechów 4 797  916  916  884  34  3.85
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  103  5.22
Wysokie 3 918  848  848  818  29  3.55
Zakrzew 2 611  508  508  489  12  2.45
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  862  3.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 376 43.62 1.43
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 101 11.72 0.38
KAWA Franciszek Wiesław 28 3.25 0.11
MURAT Krystyna Anna 50 5.80 0.19
SZAWARSKA Janina 38 4.41 0.14
LIPKA Grzegorz Jerzy 42 4.87 0.16
GARBACZ Maria Halina 42 4.87 0.16
STRZELECKA Magdalena Natalia 39 4.52 0.15
DUBIEL Jacek 29 3.36 0.11
KOZIEŁ Krzysztof 117 13.57 0.44