A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lubelski 

lubelski
brak 1.61% 1.86% 2.11% 2.37% 2.62% 2.87% 3.12% 3.37% 3.63% 3.88%
danych 1.85% 2.10% 2.36% 2.61% 2.86% 3.11% 3.36% 3.62% 3.87% 4.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:775
% 2.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  89  4.03
Borzechów 3 216  957  957  907  15  1.65
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  61  3.74
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  48  2.85
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  57  2.99
Jabłonna 6 264  945  945  920  38  4.13
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  45  1.61
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  84  3.10
Krzczonów 3 979  717  717  691  27  3.91
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  54  2.54
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  87  2.71
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  38  2.86
Wojciechów 4 797  916  916  884  18  2.04
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  65  3.29
Wysokie 3 918  848  848  818  33  4.03
Zakrzew 2 611  508  508  489  16  3.27
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  775  2.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 517 66.71 1.97
GOŁAWSKA Kazimiera 56 7.23 0.21
KURZĘPA Irena 36 4.65 0.14
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 12 1.55 0.05
CICHOSZ Wacław 28 3.61 0.11
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 33 4.26 0.13
SZYMAŃSKI Adam 34 4.39 0.13
CZARNACKA Agata Alicja 25 3.23 0.10
STACHURA Rafał Artur 20 2.58 0.08
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 14 1.81 0.05