A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lubelski 

lubelski
brak 1.02% 1.39% 1.75% 2.12% 2.48% 2.85% 3.22% 3.58% 3.95% 4.31%
danych 1.38% 1.74% 2.11% 2.47% 2.84% 3.21% 3.57% 3.94% 4.30% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:913
% 3.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  75  3.39
Borzechów 3 216  957  957  907  11  1.21
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  58  3.55
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  48  2.85
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  72  3.78
Jabłonna 6 264  945  945  920  32  3.48
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  131  4.68
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  124  4.57
Krzczonów 3 979  717  717  691  24  3.47
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  47  2.21
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  123  3.83
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  41  3.09
Wojciechów 4 797  916  916  884  26  2.94
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  79  4.00
Wysokie 3 918  848  848  818  17  2.08
Zakrzew 2 611  508  508  489  1.02
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  913  3.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 586 64.18 2.23
KURCZUK Grzegorz 145 15.88 0.55
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 16 1.75 0.06
POZNAŃSKI Marek 10 1.10 0.04
LIPIŃSKA Paulina 41 4.49 0.16
PALONKA Marek Franciszek 8 0.88 0.03
WÓJCIK Dorota Ewa 35 3.83 0.13
PŁACHTA Łukasz Jan 5 0.55 0.02
POPIOŁEK Zofia 20 2.19 0.08
KABACIŃSKI Michał 47 5.15 0.18