A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lubelski 

lubelski
brak 2.25% 3.86% 5.47% 7.07% 8.68% 10.29% 11.90% 13.51% 15.11% 16.72%
danych 3.85% 5.46% 7.06% 8.67% 10.28% 11.89% 13.50% 15.10% 16.71% 18.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:3 126
% 11.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  209  9.46
Borzechów 3 216  957  957  907  23  2.54
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  128  7.84
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  161  9.56
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  315  16.52
Jabłonna 6 264  945  945  920  80  8.70
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  458  16.37
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  497  18.33
Krzczonów 3 979  717  717  691  38  5.50
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  212  9.96
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  489  15.24
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  102  7.68
Wojciechów 4 797  916  916  884  59  6.67
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  300  15.20
Wysokie 3 918  848  848  818  44  5.38
Zakrzew 2 611  508  508  489  11  2.25
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  3 126  11.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 1 037 33.17 3.94
LIPIŃSKA Monika Maria 1 184 37.88 4.50
GRAD Mariusz 126 4.03 0.48
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 51 1.63 0.19
GRABCZUK Krzysztof 293 9.37 1.11
BIELECKA Izabela 81 2.59 0.31
BRONIEWICZ Bogusław 8 0.26 0.03
WETOSZKA Krystyna 27 0.86 0.10
TARAS Mirosław Henryk 206 6.59 0.78
POŻAK Janusz 113 3.61 0.43