A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lubelski 

lubelski
brak 34.51% 36.34% 38.17% 40.01% 41.84% 43.67% 45.50% 47.33% 49.17% 51.00%
danych 36.33% 38.16% 40.00% 41.83% 43.66% 45.49% 47.32% 49.16% 50.99% 52.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:11 180
% 42.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  999  45.20
Borzechów 3 216  957  957  907  379  41.79
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  670  41.03
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  781  46.38
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  730  38.28
Jabłonna 6 264  945  945  920  347  37.72
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  1 283  45.85
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  936  34.51
Krzczonów 3 979  717  717  691  249  36.03
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  1 043  48.99
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  1 300  40.51
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  522  39.31
Wojciechów 4 797  916  916  884  467  52.83
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  862  43.67
Wysokie 3 918  848  848  818  383  46.82
Zakrzew 2 611  508  508  489  229  46.83
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  11 180  42.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 3 577 31.99 13.60
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 5 074 45.38 19.30
ZAWIŚLAK Sławomir 273 2.44 1.04
MAZUREK Beata 234 2.09 0.89
GORAJEK Beata Anna 121 1.08 0.46
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 538 4.81 2.05
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 79 0.71 0.30
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 809 7.24 3.08
STAWIARSKI Jarosław Piotr 70 0.63 0.27
SADURSKA Małgorzata Barbara 405 3.62 1.54