A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łęczyński 

łęczyński
brak 1.78% 1.96% 2.14% 2.32% 2.50% 2.68% 2.85% 3.03% 3.21% 3.39%
danych 1.95% 2.13% 2.31% 2.49% 2.67% 2.84% 3.02% 3.20% 3.38% 3.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 882
Liczba ważnych kart:8 881
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:8 575
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:268
% 3.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cyców 6 137  1 041  1 041  1 003  19  1.89
Ludwin 4 165  705  705  676  12  1.78
Łęczna 19 390  4 266  4 265  4 137  146  3.53
Milejów 7 379  1 203  1 203  1 144  34  2.97
Puchaczów 4 289  852  852  830  29  3.49
Spiczyn 4 354  815  815  785  28  3.57
Ogółem 45 714  8 882  8 881  8 575  268  3.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 142 52.99 1.66
KURCZUK Grzegorz 60 22.39 0.70
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 3 1.12 0.03
POZNAŃSKI Marek 13 4.85 0.15
LIPIŃSKA Paulina 14 5.22 0.16
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 13 4.85 0.15
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.37 0.01
POPIOŁEK Zofia 7 2.61 0.08
KABACIŃSKI Michał 15 5.60 0.17