A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat łęczyński 

łęczyński
brak 0.36% 0.45% 0.54% 0.63% 0.72% 0.82% 0.91% 1.00% 1.09% 1.18%
danych 0.44% 0.53% 0.62% 0.71% 0.81% 0.90% 0.99% 1.08% 1.17% 1.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 882
Liczba ważnych kart:8 881
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:8 575
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 0.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cyców 6 137  1 041  1 041  1 003  0.40
Ludwin 4 165  705  705  676  1.18
Łęczna 19 390  4 266  4 265  4 137  24  0.58
Milejów 7 379  1 203  1 203  1 144  0.44
Puchaczów 4 289  852  852  830  0.36
Spiczyn 4 354  815  815  785  10  1.27
Ogółem 45 714  8 882  8 881  8 575  54  0.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 13 24.07 0.15
PATYRA Elżbieta Beata 6 11.11 0.07
DZIUDZIK Sławomir Marian 2 3.70 0.02
WÓJCIK Michał Grzegorz 6 11.11 0.07
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 1.85 0.01
DEMCIW Monika 4 7.41 0.05
PIETRAŚ Jacek 9 16.67 0.10
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 4 7.41 0.05
JAKUBCZAK Agnieszka 9 16.67 0.10