A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat łęczyński 

łęczyński
brak 37.49% 37.90% 38.31% 38.71% 39.12% 39.53% 39.94% 40.35% 40.75% 41.16%
danych 37.89% 38.30% 38.70% 39.11% 39.52% 39.93% 40.34% 40.74% 41.15% 41.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 882
Liczba ważnych kart:8 881
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:8 575
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:3 443
% 40.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cyców 6 137  1 041  1 041  1 003  376  37.49
Ludwin 4 165  705  705  676  260  38.46
Łęczna 19 390  4 266  4 265  4 137  1 714  41.43
Milejów 7 379  1 203  1 203  1 144  446  38.99
Puchaczów 4 289  852  852  830  345  41.57
Spiczyn 4 354  815  815  785  302  38.47
Ogółem 45 714  8 882  8 881  8 575  3 443  40.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 246 36.19 14.53
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 388 40.31 16.19
ZAWIŚLAK Sławomir 108 3.14 1.26
MAZUREK Beata 141 4.10 1.64
GORAJEK Beata Anna 46 1.34 0.54
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 104 3.02 1.21
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 30 0.87 0.35
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 201 5.84 2.34
STAWIARSKI Jarosław Piotr 22 0.64 0.26
SADURSKA Małgorzata Barbara 157 4.56 1.83