A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat łukowski 

łukowski
brak 3.05% 3.24% 3.42% 3.61% 3.80% 3.99% 4.17% 4.36% 4.55% 4.73%
danych 3.23% 3.41% 3.60% 3.79% 3.98% 4.16% 4.35% 4.54% 4.72% 4.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:628
% 3.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  174  3.05
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  17  3.67
Adamów 4 677  924  924  885  41  4.63
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  34  3.17
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  95  3.66
Serokomla 3 385  511  511  495  24  4.85
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  76  4.92
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  45  4.48
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  61  4.28
Wojcieszków 5 582  896  896  857  42  4.90
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  19  4.11
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  628  3.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 354 56.37 2.14
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 35 5.57 0.21
KAWA Franciszek Wiesław 24 3.82 0.15
MURAT Krystyna Anna 42 6.69 0.25
SZAWARSKA Janina 32 5.10 0.19
LIPKA Grzegorz Jerzy 43 6.85 0.26
GARBACZ Maria Halina 11 1.75 0.07
STRZELECKA Magdalena Natalia 28 4.46 0.17
DUBIEL Jacek 6 0.96 0.04
KOZIEŁ Krzysztof 53 8.44 0.32