A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat łukowski 

łukowski
brak 0.70% 0.85% 0.99% 1.14% 1.29% 1.44% 1.58% 1.73% 1.88% 2.02%
danych 0.84% 0.98% 1.13% 1.28% 1.43% 1.57% 1.72% 1.87% 2.01% 2.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:286
% 1.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  124  2.17
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  1.51
Adamów 4 677  924  924  885  15  1.69
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  22  2.05
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  45  1.73
Serokomla 3 385  511  511  495  1.21
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  24  1.55
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  13  1.29
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  17  1.19
Wojcieszków 5 582  896  896  857  0.70
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  1.52
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  286  1.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 145 50.70 0.88
MAŃKA Andrzej 11 3.85 0.07
TOBIASZ Violetta 22 7.69 0.13
BOREK Anna 22 7.69 0.13
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 10 3.50 0.06
CISAK Dorota 16 5.59 0.10
KRUPA Elżbieta 12 4.20 0.07
PASTERNAK Karol Jan 11 3.85 0.07
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 7 2.45 0.04
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 30 10.49 0.18