A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat łukowski 

łukowski
brak 2.52% 4.02% 5.52% 7.01% 8.51% 10.01% 11.51% 13.01% 14.50% 16.00%
danych 4.01% 5.51% 7.00% 8.50% 10.00% 11.50% 13.00% 14.49% 15.99% 17.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:1 846
% 11.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  1 000  17.50
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  53  11.45
Adamów 4 677  924  924  885  59  6.67
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  82  7.65
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  417  16.04
Serokomla 3 385  511  511  495  23  4.65
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  64  4.14
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  36  3.59
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  36  2.52
Wojcieszków 5 582  896  896  857  50  5.83
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  26  5.63
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  1 846  11.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 143 7.75 0.87
GOŁAWSKA Kazimiera 1 554 84.18 9.41
KURZĘPA Irena 16 0.87 0.10
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 42 2.28 0.25
CICHOSZ Wacław 11 0.60 0.07
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 23 1.25 0.14
SZYMAŃSKI Adam 24 1.30 0.15
CZARNACKA Agata Alicja 15 0.81 0.09
STACHURA Rafał Artur 11 0.60 0.07
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 7 0.38 0.04