A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat łukowski 

łukowski
brak 3.59% 4.00% 4.41% 4.82% 5.23% 5.64% 6.04% 6.45% 6.86% 7.27%
danych 3.99% 4.40% 4.81% 5.22% 5.63% 6.03% 6.44% 6.85% 7.26% 7.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:1 030
% 6.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  372  6.51
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  22  4.75
Adamów 4 677  924  924  885  60  6.78
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  77  7.18
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  182  7.00
Serokomla 3 385  511  511  495  38  7.68
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  69  4.46
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  36  3.59
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  97  6.80
Wojcieszków 5 582  896  896  857  47  5.48
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  30  6.49
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  1 030  6.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 427 41.46 2.58
SŁOWIK Katarzyna Danuta 66 6.41 0.40
DEMCZUK Andrzej Marcin 31 3.01 0.19
POPEK Amadeusz Jan 34 3.30 0.21
HOŁOWNIA Magdalena 35 3.40 0.21
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 22 2.14 0.13
BIŁANT Paweł 35 3.40 0.21
BOLIBOK Małgorzata 4 0.39 0.02
KEMPISTY Monika Katarzyna 11 1.07 0.07
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 365 35.44 2.21