A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat łukowski 

łukowski
brak 4.98% 6.56% 8.13% 9.71% 11.28% 12.86% 14.43% 16.01% 17.58% 19.16%
danych 6.55% 8.12% 9.70% 11.27% 12.85% 14.42% 16.00% 17.57% 19.15% 20.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:1 726
% 10.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  910  15.93
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  96  20.73
Adamów 4 677  924  924  885  95  10.73
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  91  8.49
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  181  6.96
Serokomla 3 385  511  511  495  30  6.06
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  91  5.89
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  55  5.48
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  71  4.98
Wojcieszków 5 582  896  896  857  77  8.98
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  29  6.28
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  1 726  10.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 758 43.92 4.59
LIPIŃSKA Monika Maria 247 14.31 1.49
GRAD Mariusz 45 2.61 0.27
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 26 1.51 0.16
GRABCZUK Krzysztof 59 3.42 0.36
BIELECKA Izabela 507 29.37 3.07
BRONIEWICZ Bogusław 18 1.04 0.11
WETOSZKA Krystyna 16 0.93 0.10
TARAS Mirosław Henryk 23 1.33 0.14
POŻAK Janusz 27 1.56 0.16