A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat parczewski 

parczewski
brak 0.73% 1.15% 1.56% 1.98% 2.40% 2.82% 3.23% 3.65% 4.07% 4.48%
danych 1.14% 1.55% 1.97% 2.39% 2.81% 3.22% 3.64% 4.06% 4.47% 4.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 917
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 767
Liczba ważnych kart:5 767
Frekwencja wyborcza:19.28%
Liczba głosów ważnych:5 554
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:160
% 2.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębowa Kłoda 3 313  532  532  510  25  4.90
Jabłoń 3 218  756  756  717  14  1.95
Milanów 3 254  614  614  585  14  2.39
Parczew 12 422  2 442  2 442  2 369  81  3.42
Podedwórze 1 505  281  281  275  0.73
Siemień 3 958  746  746  718  15  2.09
Sosnowica 2 247  396  396  380  2.37
Ogółem 29 917  5 767  5 767  5 554  160  2.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 107 66.88 1.93
KURCZUK Grzegorz 17 10.63 0.31
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 0.63 0.02
POZNAŃSKI Marek 5 3.13 0.09
LIPIŃSKA Paulina 8 5.00 0.14
PALONKA Marek Franciszek 3 1.88 0.05
WÓJCIK Dorota Ewa 5 3.13 0.09
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.63 0.02
POPIOŁEK Zofia 3 1.88 0.05
KABACIŃSKI Michał 10 6.25 0.18