A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat parczewski 

parczewski
brak 0.17% 0.22% 0.28% 0.33% 0.38% 0.44% 0.49% 0.54% 0.59% 0.65%
danych 0.21% 0.27% 0.32% 0.37% 0.43% 0.48% 0.53% 0.58% 0.64% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 917
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 767
Liczba ważnych kart:5 767
Frekwencja wyborcza:19.28%
Liczba głosów ważnych:5 554
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębowa Kłoda 3 313  532  532  510  0.59
Jabłoń 3 218  756  756  717  0.70
Milanów 3 254  614  614  585  0.17
Parczew 12 422  2 442  2 442  2 369  12  0.51
Podedwórze 1 505  281  281  275  0.36
Siemień 3 958  746  746  718  0.42
Sosnowica 2 247  396  396  380  0.26
Ogółem 29 917  5 767  5 767  5 554  26  0.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 3 11.54 0.05
PATYRA Elżbieta Beata 1 3.85 0.02
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 3.85 0.02
WÓJCIK Michał Grzegorz 2 7.69 0.04
BANACH Janusz Wojciech 4 15.38 0.07
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 2 7.69 0.04
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 7.69 0.04
JAKUBCZAK Agnieszka 11 42.31 0.20