A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat radzyński 

radzyński
brak 2.13% 2.29% 2.45% 2.62% 2.78% 2.94% 3.10% 3.26% 3.43% 3.59%
danych 2.28% 2.44% 2.61% 2.77% 2.93% 3.09% 3.25% 3.42% 3.58% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:305
% 2.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  67  2.13
Borki 4 852  982  981  928  27  2.91
Czemierniki 3 672  957  957  911  23  2.52
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  40  3.38
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  30  3.75
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  41  3.22
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  41  3.64
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  36  3.68
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  305  2.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 150 49.18 1.45
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 31 10.16 0.30
KAWA Franciszek Wiesław 17 5.57 0.16
MURAT Krystyna Anna 19 6.23 0.18
SZAWARSKA Janina 12 3.93 0.12
LIPKA Grzegorz Jerzy 16 5.25 0.15
GARBACZ Maria Halina 8 2.62 0.08
STRZELECKA Magdalena Natalia 19 6.23 0.18
DUBIEL Jacek 7 2.30 0.07
KOZIEŁ Krzysztof 26 8.52 0.25