A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat radzyński 

radzyński
brak 0.75% 0.93% 1.10% 1.28% 1.46% 1.64% 1.81% 1.99% 2.17% 2.34%
danych 0.92% 1.09% 1.27% 1.45% 1.63% 1.80% 1.98% 2.16% 2.33% 2.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:198
% 1.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  71  2.25
Borki 4 852  982  981  928  0.75
Czemierniki 3 672  957  957  911  23  2.52
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  24  2.03
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  0.75
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  30  2.36
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  22  1.96
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  15  1.53
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  198  1.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 109 55.05 1.05
MAŃKA Andrzej 12 6.06 0.12
TOBIASZ Violetta 6 3.03 0.06
BOREK Anna 11 5.56 0.11
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 7 3.54 0.07
CISAK Dorota 10 5.05 0.10
KRUPA Elżbieta 9 4.55 0.09
PASTERNAK Karol Jan 9 4.55 0.09
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 7 3.54 0.07
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 18 9.09 0.17