A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat radzyński 

radzyński
brak 0.09% 0.18% 0.28% 0.37% 0.46% 0.56% 0.65% 0.74% 0.83% 0.93%
danych 0.17% 0.27% 0.36% 0.45% 0.55% 0.64% 0.73% 0.82% 0.92% 1.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 0.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  12  0.38
Borki 4 852  982  981  928  0.54
Czemierniki 3 672  957  957  911  0.33
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  0.34
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  0.38
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  0.39
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  0.09
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  10  1.02
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  43  0.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 7 16.28 0.07
PATYRA Elżbieta Beata 3 6.98 0.03
DZIUDZIK Sławomir Marian 5 11.63 0.05
WÓJCIK Michał Grzegorz 7 16.28 0.07
BANACH Janusz Wojciech 2 4.65 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 4 9.30 0.04
PIETRAŚ Jacek 3 6.98 0.03
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 4.65 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 10 23.26 0.10